Ellerhur Förlag är ett barnboksförlag i Uppsala och Stockholm. Vi publicerar svenska barnböcker i text och bild och i översättning till andra språk.

Ellerhur Förlag startades 2012 och drivs nu av Maria Hedenström och Lasse P Hedenström. Vi har båda långvariga språk, bild- och bokerfarenheter, bland annat från biblioteksområdet men också med egna produktioner.

Vår ambition och affärsidé är att ge ut sådana barnböcker som vi själva vill läsa för och med barn.
Vår utgivningstakt är låg men omsorgsfull. Böckerna ska ha hög kvalitet vad gäller språk, innehåll, utseende och formgivning.

Vi ger mycket stöd till dig som är en ny talang inom text- och bildvärlden.