Ellerhur Förlag är ett barnboks- och, i mindre skala, musikförlag i Uppsala och Stockholm. Vi publicerar svenska barnböcker i text och bild och i översättning till andra språk.
Vi publicerar även musik i CD-format och i strömmande format.
Vi orienterar oss f.n. bort ifrån ”statiska” medier som pappersböcker och CD-skivor och utvecklar strömmande och webbburna medier, såsom streaming music och e-böcker.

Ellerhur Förlag startades 2012 och drivs nu av Maria Hedenström och Lasse P Hedenström. Vi har båda långvariga språk, bild- och bokerfarenheter, bland annat från biblioteksområdet men också med egna produktioner. Lasse har även en musikerbakgrund med musikverksamhet och produktion.

Vår ambition och affärsidé med barnböcker är helt enkelt att ge ut sådana som vi själva vill läsa för och med barn.
Vår utgivningstakt är låg men omsorgsfull. Verken ska ha hög kvalitet vad gäller språk, innehåll, utseende och formgivning.