OBS Manusstopp!
Vi har just nu manusstopp då vi har ett stort inflöde av manus och p.g.a. att vi arbetar för fullt med en ny produktion. Tiden räcker helt enkelt inte till just nu för att läsa nya manus.

Vi älskar normalt att få manus och bilder, vi läser och begrundar då mycket noga.

Så snart vi meddelat att vi tar emot nya manus, kan du ladda upp ditt manus nedan!

Skicka in ditt manus