Vi älskar att få manus och bilder, vi läser och begrundar mycket noga.

Vi ger dig feedback på ditt manus och/eller bilder, oavsett om det är något som vi ser som möjligt att publicera, att vidareutveckla eller som vi tackar nej till.

Välkommen att ladda upp ditt manus nedan! Det kan dröja flera veckor innan du får svar, men ge inte upp!

Skicka in ditt manus