Ellerhur Förlag är ett barnboks- och, i mindre skala, musikförlag i Uppsala och Stockholm. Vi publicerar svenska barnböcker i text och bild och i översättning till andra språk.
Vi publicerar även musik i CD-format och i strömmande format.
Vi orienterar oss f.n. bort ifrån ”statiska” medier som pappersböcker och CD-skivor och utvecklar strömmande och webbburna medier, såsom streaming music och e-böcker.

Ellerhur Förlag startades 2012 och drivs nu främst av Lasse P Hedenström. Vi har långvariga språk, bild- och bokerfarenheter, bland annat från biblioteksområdet men också med egna produktioner. Lasse har även en musikerbakgrund med musikverksamhet och produktion.

Ambition och affärsidé är helt enkelt att ge ut sådana verk som vi själva gillar att läsa och lyssna på.
Vår utgivningstakt är låg men omsorgsfull. Verken ska ha hög kvalitet vad gäller språk, innehåll, kvalitet, utseende och formgivning.