OBS Manusstopp!
Vi har just nu manusstopp då vi omorganiserar och ändrar inriktning. Då räcker tiden helt enkelt inte till för att läsa nya manus.

Vi älskar normalt att få manus och bilder, vi läser och begrundar då mycket noga.

Så snart vi meddelar igen att vi tar emot nya manus, kan du ladda upp ditt manus nedan!

Skicka in ditt manus